Hoorn Actueel

Hoorn

21 maatregelen voor beter georganiseerde zorgtaken

HOORN – Het college van Hoorn stelt de gemeenteraad voor om kwetsbare inwoners die zorg ontvangen,te ontzien bij het nemen van maatregelen om tekorten terug te dringen binnen  het sociaal domein. Hieronder vallen ook de jeugdhulp en de Wmo.

Het college wil 21 maatregelen doorvoeren die vooral gaan over het anders organiseren van de zorgtaken. Nog eens 4 maatregelen waarover alleen de raad kan beslissen, worden voorgelegd. In de komende jaren kan een verwacht tekort van ongeveer 4 miljoen euro worden weggewerkt, als de 25 voorkeursmaatregelen worden gekozen. Op maandag 24 september beslist de gemeenteraad over het voorstel.

De best passende zorg en ondersteuning bieden aan onze inwoners is de basis, ook als we maatregelen moeten nemen om geld te besparen. Er ligt nu een raadsvoorstel klaar waarin dit wat ons betreft moet lukken’, aldus wethouder Marjon van der Ven namens het college. ‘Wij willen geen kosten besparen via maatregelen die kwetsbare inwoners direct raken, zoals inwoners die schulden hebben of onder de armoedegrens leven. Daarnaast willen we de transformatie in de zorg nog meer stimuleren en meer aan de voorkant werken. Want voorkomen is gezonder en goedkoper dan genezen’, zegt Van der Ven.

Oorzaak oplopende kosten zorg

De gemeente geeft, net als veel gemeenten in Nederland, sinds vorig jaar meer geld uit aan zorgtaken dan dat er binnenkomt. Al langer zijn de kosten voor jeugdhulp hoog, maar deze konden tot 2018 opgevangen worden. De reserve binnen het sociaal domein is na afloop van 2019 op. Zonder maatregelen blijven de tekorten aanhouden. De tekorten worden grotendeels veroorzaakt door de toegenomen kosten binnen de jeugdhulp: in 2018 heeft jeugdhulp ruim 20% meer gekost dan in 2017. Ook heeft Hoorn net als andere gemeenten te maken met vergrijzing, langer thuis blijven wonen en inwoners betalen een vast bedrag voor de eigen bijdrage. Hierdoor wordt er meer gebruik gemaakt van de Wmo en nemen de kosten verder toe.

Raadsvoorstel

Naast het doorvoeren van de voorkeursmaatregelen stelt het college de raad voor om het bedrag dat tot 2022 nodig is op te vangen vanuit de algemene reserve. Dit gaat naar verwachting om bijna € 1,5 miljoen in 2020 en 2021 samen. Daarna heeft de gemeente de portemonnee voor de zorg-taken weer in balans en wordt er weer evenveel uitgegeven als dat er binnenkomt. Van der Ven: ‘Het zal ons niet direct lukken
om hetzelfde bedrag uit te geven aan de zorg dat de gemeente binnenkrijgt, maar de verwachting is dat de uitgaven, als de raad akkoord gaat met het voorstel, vanaf 2022 kostenneutraal zijn’.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp