Hoorn Actueel

Hoorn

Begrafenis op zondag in Hoorn geen probleem

HOORN – Het is in Hoorn toegestaan om ook op de zaterdagen na 14.00 uur en op de zondagen overledenen te begraven mits hier een aanvaardbare reden voor is bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging.

Nico Oudheusden van Fractie Tonnaer wil dat het college een met een voorstel richting de gemeenteraad komt die dit mogelijk zou gaan maken maar volgens het college is dit overbodig omdat er al een verordening is die toestaat af te wijken van de standaard begraaftijden.

De gemeente Hoorn heeft tot op de dag van vandaag geen verzoeken gekregen om op zondag te kunnen begaven waardoor de urgentie ook ontbreekt om dit standaard toe te staan.  Het college schrijft in een reactie: ,,De zondag is voor veel nabestaanden juist de tijd om het graf in alle rust te bezoeken, ook omdat er dan geen werkzaamheden plaatsvinden op de begraafplaats.

Begraven op zondag flink duurder

Als begraven op de zondag standaard zou worden zal het begraven op de zondag flink duurder gaan worden omdat er die dag structueel personeel beschikbaar moet zijn dat opgeroepen kan worden voor een zondagse begrafenis waar weer piketdienst voor nodig is, dit is zeker van toepassing als de modernisering van de Wet op Lijkbezorging doorgaat, in die wet wordt het een stuk eenvoudiger om iemand binnen 36 uur te begraven. Begraafpersoneel heeft dan pas op zaterdag de zekerheid dat zij zondag vrij hebben of moeten werken.

De gemeente Hoorn begraaft op de zaterdag tot 14:00 uur om zo voldoende tijd te hebben om het graf netjes te maken voor het weekend, gemiddeld is 1.5 uur nodig om een graf netjes af te ronden na de grafgang.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp