Hoorn Actueel

Hoorn

Belastingaanslagen vallen weer op de deurmat in Hoorn

HOORN – Vanaf vrijdag 28 februari verstuurt de gemeente de belastingaanslagen naar inwoners, huiseigenaren en ondernemers.

Het is één aanslagbiljet voor de onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Met DigiD is het mogelijk de aanslag online te bekijken via de digitale belastingbalie.

WOZ-waarde en huizenprijzen

Op de aanslag OZB staat de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand vermeld. Voor de aanslag onroerende zaakbelasting van 2020 wordt de WOZ-waarde, de vrije marktprijs, van 1 januari 2019 gebruikt. Om de WOZ-waarde te bepalen, worden de verkoopprijzen van goed vergelijkbare woningen gebruikt. In de gemeente Hoorn zijn de huizenprijzen tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 gemiddeld met 10 procent gestegen. Wilt u weten welke verkopen zijn gebruikt voor de waardebepaling van uw woning? Bekijk het taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Verhoging aanslag OZB met 1,4%

De gemeenteraad heeft bepaald dat de opbrengst van de OZB met 1,4% stijgt, gelijk aan het percentage waarmee de kosten voor de overheid zijn gestegen. Bij de bepaling van de tarieven wordt ook rekening gehouden met de gemiddelde daling of stijging van de waarde van woningen en bedrijfspanden.

Digitale belastingbalie 24 uur per dag bereikbaar

Inwoners en bedrijven kunnen hun eigen belastingzaken bekijken en regelen via www.hoorn.nl/belastingen. U kunt digitaal:

  • uw taxatieverslag bekijken
  • bezwaar maken
  • geautomatiseerde kwijtschelding aanvragen
  • automatische incasso aanvragen, wijzigen of beëindigen
  • een hond aan- of afmelden

Heeft u een laag inkomen?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U kunt dit aanvragen via www.hoorn.nl/belastingen (met DigiD). Bent u student, ondernemer, heeft u geen inkomen of heeft u een eigen woning, dan komt u niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding en moet u een kwijtscheldingsformulier aanvragen.

Wilt u bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met uw aanslag, belt u dan eerst de gemeente. Dan wordt samen bekeken of uw aanslag juist is. Als u bezwaar wilt maken, moet u binnen zes weken na de verzenddatum van de aanslag bezwaar maken. Dat kan via www.hoorn.nl/belastingen (met DigiD). Ook als u bezwaar maakt, moet u uw aanslag op tijd betalen.

Heeft u vragen over uw aanslag?

Voor meer informatie over uw aanslag of de berekening hiervan, kijkt u op www.hoorn.nl/belastingen of belt u met de gemeente via 0229 25 22 00.

Reageer op dit onderwerp