oktober 2, 2023

Hoorn Actueel

Hoorn Actueel is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Bruno Le Myre en Cedric O komen met Nederlandse en Duitse collega’s overeen om het digitale marktrecht te versterken.

In de afgelopen decennia heeft digitale verandering de manier waarop de wereldeconomie werkt ingrijpend veranderd. Hoewel digitale producten en diensten veel voordelen opleveren voor Europese consumenten en bedrijven, beperken slechts een handvol belangrijke spelers de toegang tot digitale markten. Daarom hebben Franse functionarissen het voorstel van de Commissie voor de Digital Market Act (DMA) aangevraagd en gesteund.

De reactie van TH

Hoewel “ journalisten Het uitleggen of interpreteren van dit DMA-wapen als Europa’s wens om booking.com (sic) te sluiten, is het herdefiniëren van concurrentieregels als gezond (opnieuw) om innovatie en echte concurrentie te bevorderen.

Het zakelijke web bestaat al zo’n 25 jaar en hoe lang duurde het voordat Europa wakker werd. Vanaf het eerste moment is er geen gebrek aan voorzorgbeleid gestempelde velden: alles behalve het web.

Omdat we het voorvoegsel “ e- Geconfronteerd met een reeds bestaand proces waren veel Europese politici ofwel laf, ofwel incompetent of beide, en hun passiviteit is problematisch geworden in het dominante proces van netreuzen in het Wilde Westen-systeem.

In de marge van de Raad voor de Mededinging die vandaag in Brussel is georganiseerd, Bruno Le Meyer, Minister van Economie, Financiën en Herstel, en Cedric O’Malley, Staatssecretaris voor Digitale Transformatie en Elektronische Communicatie, Minister van Economie en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaatbeleid van de Bondsrepubliek Duitsland, en de Nederlandse Mona Kaiser, een reeks aanbevelingen gericht op het versterken van de effectiviteit van de Digital Markets Act:

  • Het doel van de DMA moet worden teruggebracht tot de belangrijkste spelers, vooral degenen die profiteren van het ecosysteem dat in Silo’s mag opereren. ;
  • De DMA moet zich niet verzetten tegen het Europese mededingingsrecht, maar de samenwerking ermee garanderen ;
  • De DMA moet zorgen voor de koppeling tussen digitale reuzen en nationale regels die van toepassing zijn op het Europese recht. ;
  • De regels van de DMA moeten flexibel zijn en de kleermaker in staat stellen wijzigingen aan te brengen om de duurzaamheid van de aan de regelgever verleende bevoegdheden te waarborgen. ;
  • Lidstaten moeten de tekst van de DMA zo snel mogelijk bijwerken in overeenstemming met de nieuwe digitale marktpraktijken. ;
  • De effectiviteit van de toepassing van de DMA hangt af van de mobilisatie van alle Europese middelen in samenwerking met de nationale autoriteiten van de lidstaten. ;
  • Bijzondere aandacht moet worden besteed aan fusies en overnames om roofzuchtige overnames en hun gevolgen voor innovatie te beheersen.
READ  Mergel. "Eindelijk terug", Nederlanders die Montmeal gewend zijn steunen geen thuisgevangenissen

Aan de burgemeester van Bruno Ley: De uitsluiting van de digitale economie door een paar giganten is ondraaglijk geworden ; De toekomst van deze economie en haar vermogen om innovatie te bevorderen staan ​​op het spel. De EU moet haar eis voor een digitale economie die aan redelijke en duidelijke regels is onderworpen, opnieuw bevestigen, vooral met betrekking tot digitale bedrijven. Dit is een voorwaarde die het vermogen van nieuwe spelers om de belangen van consumenten te beschermen, vernieuwt en ontwikkelt..

Katrick O zei: De verantwoordelijkheid die bij ons ligt is van historische betekenis: we moeten de grenzen van de digitale economie verleggen in dienst van consumenten en burgers. Daarvoor hebben we echt ambitieuze tools nodig die de tand des tijds doorstaan. De Raad Concurrentievermogen van vandaag heeft aangetoond dat de standpunten van de lidstaten over de noodzaak van een concreet regelgevend kader werkelijk zijn geïntegreerd. Frankrijk zal samen met Nederland, Duitsland en alle andere bondgenoten dit ambitieuze project uitvoeren..

Consultant Next Commune: versterking van de wet op de digitale markt en de handhaving ervan