Hoorn Actueel

Hoorn

Burgemeester: hogere boetes bij overlast arbeidsmigraten

HOORN – In wijken waar veel arbeidsmigranten wonen komen regelmatig meldingen van overlast veroorzaakt door deze groep mensen. Fracties als HOP zien het liefst dat het vergunningstelsel (tijdelijk) wordt opgeheven maar dit stuit op weerstand omdat dan voor meerdere individuen te moeilijk wordt gemaakt om samen te wonen.

Om de overlast aan te pakken is grootschalige aanpak noodzakelijk, elders in Noord-Holland wordt dit al gedaan. Nu is het zo dat er vaak vier individuen in een woonhuis wonen en de eigenaar hier veel geld mee verdiend, en door deze manier van woningen opkopen en te verhuren blijft de woningmarkt in Hoorn op slot.

Hoorn Lokaal zegt dat het een urgent en ontwrichtend probleem is vooral omdat het de woningmarkt uit het lood haalt. Diverse politieke partijen in Hoorn zien dat de gemeente Hoorn deze ontwrichting stimuleert door als enige sanctie dubbele leges te vragen en zo een illegale situatie creëert.

Vrijwel de gehele gemeenteraad ziet dat de huidige aanpak van illegale bewoning tekort schiet en vooral bij de handhaving veel fout gaat. De partijen willen dan ook dat hier zo snel mogelijk iets aan gedaan gaat worden door Hoorn.

In Kaart brengen

De partijen willen dat de problemen in kaart worden gebracht, en dat het inzetten van zelfbewoningsbeding hier een antwoord op kan zijn. In Alkmaar is afgelopen week een wet aangenomen die kopers van een sociale koopwoning verplicht om ten minste 5 jaar in de woning te gaan wonen voor deze mag worden onderverhuurd of worden verkocht, sociale koopwoningen zijn woningen tot 235.000 euro.

CU wijst nog op een tekort aan starterswoningen. Fractie Tonnaer haalt de FNV aan, die misstanden  constateert bij uitzendbureaus die arbeidsmigranten zich niet laten inschrijven. DRP geeft aan dat de doelgroep van de Poolse werknemers het niet verdiend om in dit verband negatief te worden aangemerkt. Alle fracties willen van het college weten hoe het college dit gaat aanpakken.

Burgemeester Nieuwenburg zegt in een reactie: ,,De schaarste op de woningmarkt is een aandachtspunt, en de doorstroming. Er wordt hard aan gewerkt, met bijvoorbeeld woontafels. Het is ook in het college gegaan over de groeiende problemen met overlast. De meldingen hiervan komen niet altijd tijdig en goed binnen. Ik vind dat dit beter moet.

Hij geeft wel aan dat de frequentie van de bezoeken verhoogd is. Het is nog niet voldoende, en het instrumentarium voor de handhaving is ook nog niet afdoende. Hij overweegt aanvullende bepalingen over een betere dwangsombepaling en verhogen van de boetes in gevallen van overtreding van regels.”

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp