Hoorn Actueel

De zaterdagmarkt in Hoorn (Foto gemeente Hoorn)
Hoorn

Geen verzelfstandiging markten Hoorn, wel maatregelen

HOORN – De gemeente Hoorn is aan het onderzoeken hoe zij de markten in de binnenstad van Hoorn meer aantrekkelijker kunnen maken, en dan vooral de zaterdagmarkt waar de warenmarkt last heeft door concurrentie van grote winkelketens en internet.

De afgelopen tijd is Hoorn meerdere malen opgeschrikt door faillissementen van grootwinkelbedrijven als bijvoorbeeld V&D. Door de opkomst van kopen via internet ziet Hoorn ook dat zij ondernemers minder goed aan zich kan binden en heeft de warenmarkt op zaterdag last van vergrijzing van de bezoekers maar ook van de ondernemers waardoor er maar weinig vernieuwing plaatsvind op de markt.

Drie warenmarkten in Hoorn

Binnen de gemeente Hoorn zijn er drie warenmarkten, die in de binnenstad, bij De Huesmolen en in de Kersenboogerd, alle drie deze markten zijn onderzocht of er een mogelijkheid is om deze markten te verzelfstandigen, naar de kosten van de markten maar ook of de klant tevreden is over deze markten.

Dit leidde tot de volgende conclusie :

  1. De Hoornse warenmarkten zijn een belangrijke voorziening en worden goed gewaardeerd.
  2. Er zijn gemeenten (waaronder Alkmaar) die de warenmarkten hebben verzelfstandigd. Dit betekent dat het marktbeheer bij een particuliere stichting is ondergebracht. Dit is ook voor de gemeente Hoorn onderzocht. De Hoornse marktondernemers zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop onze gemeente de warenmarkten organiseert. De uitkomst is dat er geen draagvlak is bij de marktondernemers voor verzelfstandiging van de week- en jaarmarkten. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor verzelfstandiging. Het college is van mening dat de markten om deze reden niet verzelfstandigd hoeven te worden.
  3. Het college vindt de kosten van de warenmarkten aanvaardbaar. De opgenomen kosten in de begroting zijn beoordeeld en daar waar mogelijk aangepast. Het resultaat is een tekort van 30.000 euro voor de warenmarkt in de begroting van 2019. Dit vindt het college een aanvaardbaar bedrag, omdat de warenmarkten een grote bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad en in de wijken.

Is er nog een toekomst voor de zaterdagmarkt in Hoorn

Om de zaterdagmarkt ook voor de toekomst te behouden zal de gemeente Hoorn een kwalitatief onderzoek gaan doen om zo tot een gezonde zaterdagmarkt te kunnen komen die ook in de toekomst levensvatbaar blijft.

Ondertussen heeft de gemeente niet stilgezeten, zo hebben zij op 2 zaterdagmarkten met een eigen marktkraam gestaan en daar met 175 bezoekers gesproken en samen met 13 vaste bezoekers van de markt op zaterdag het rondje die deze mensen lopen meegelopen waarbij vragen werden gesteld om zo een achttal klantprofielen te kunnen maken met elk een eigen reden voor bezoek aan de markt en koopgedrag. Maar ook is er gesproken met de OSH, de straatambassadeurs, de marktmeesters van andere steden waar de markt een succes is en met de citymarketing.

Initiatieven

De gemeente blijft niet achterover leunen in afwachting van de uitslag van het onderzoek maar heeft ondertussen een onderzoek laten doen hoe zij meer ruimte kan creëren op de Gedempte Turfhaven waar vooral de looppaden door de bezoekers als te druk worden ervaren, worden de marktregels vernieuwd en zal de zaterdagmarkt aansluiting gaan zoeken bij de evenementen die in de binnenstad worden georganiseerd zoals bv. Winters Hoorn.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp