Hoorn Actueel

Foto: Roos Bähr

Hoorn

Havens Hoorn neemt maatregelen vanwege het coronavirus

HOORN – Met ingang van heden, 14-03-2020, dienen tot nader order,  alle riviercruise en bruine vloot schepen die de havens van Hoorn aandoen de Maritime Declaration of Health (MDoH) in te vullen en tijdig in te sturen. Deze dient per e-mail gestuurd te worden naar het havenkantoor van Hoorn. Deze MDoH mag niet ouder zijn dan 24 uur, en dient tenminste 6 uur voor aankomst naar het havenkantoor van Hoorn verstuurd te worden.

Voor schepen uit de pleziervaart gelden de separaat onder het hoofdstuk “ Passanten Pleziervaart” beschreven regels.

Het Haven Kantoor Hoorn coördineert de vervolgstappen en vraagt de GGD Hoorn om een advies betreffende de melding.

Daarnaast volgen we de landelijke richtlijnen. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het advies om te letten op de hygiënemaatregelen.
Dit zijn:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg
  • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
  • Schud geen handen

Ook is het van groot belang dat werkgever de adviezen van de overheid opvolgen met betrekking tot uw werknemers. Op deze manier voorkomen we een (mogelijke) besmetting van onze medewerkers en een eventuele besmetting door aan boord gaande medewerkers.

Melden infectieziekten

Wanneer een RivierCruise of bruine vloot schip de haven van Hoorn wil aandoen, is het van groot belang dat duidelijk is of er een infectieziekte aan boord is. Wanneer de gezagvoerder van het schip het vermoeden heeft dat één of meer patiënten aan boord is/zijn met een infectieziekte, dan dient hij dit zo snel mogelijk te melden bij het Haven kantoor Hoorn (tel. +31 (0)654202828. Het Havenkantoor coördineert de vervolgstappen. 

Criteria

Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen met verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

Reageer op dit onderwerp