Hoorn Actueel

Politiek

Herplant bomen Westerdijk helemaal niet beklonken

HOORN – Vertelde de gemeente Hoorn tijdens de informatieavond over de kap van de populieren langs o.a. de Westerdijk en de toestemming van het Hoogheemraadschap om direct na de kap bomen terug te plaatsen, blijkt nu dat het Hoogheemraadschap hier helemaal geen toestemming heeft gegeven.

Tot grote verbazing van Arnica Gortzak(PvdA), Danny Verdonk (Fractie Danny Verdonk) en Menno Jas van DRP blijkt afgelopen woensdag Alex Zwart, adviseur objectbeheer waterveiligheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie Markermeerdijken in het Westfries Weekblad te vertellen dat HHNK helemaal geen vergunning heeft afgeven, in tegendeel er is helemaal geen aanvraag bij het Hoogheemraadschap binnengekomen van de gemeente Hoorn voor het terug planten van bomen.

In een brief aan het college willen de drie raadsleden opheldering van het college hoe het mogelijk is dat afgelopen maandag 9 september een 100% garantie gegeven wordt vanuit de gemeente dat herplanting, na goedkeuring van het Hoogheemraadschap 2 dagen later op 11 september weerlegd wordt.

Maar ook willen de drie raadsleden alle correspondentie in het bezit krijgen waar tijdens de bijeenkomst over gesproken is en waaruit valt te concluderen dat het Hoogheemraadschap toestemming zou hebben gegeven voor herbeplanting van de bomen.

De drie raadsleden gaan er nu vanuit dat de populieren op de Westerdijk niet gekapt gaan worden omdat als het Hoogheemraadschap geen toestemming er een toezegging is dat er dan ook niet gekapt gaat worden.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp