Hoorn Actueel

Hoorn

Hoorn bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet

HOORN – In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet, met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks voor de gemeente gemakkelijker is om bouwprojecten te starten. Er is nu al een wet die dit al regel, de Crisis- en herstel wet (Chw) maar in de nieuwe Omgevingswet is dit allemaal beter geregeld.

De gemeente Hoorn is druk bezig met de voorbereidingen om deze Omgevingswet te kunnen gaan toepassen zodra deze in werking is. Zo moeten er mensen worden opgeleid, moet de al aanwezige expertise verder worden uitgebreid en zal er met buurgemeenten gaan worden samengewerkt.

Marloes Hoorn van de afdeling communicatie laat weten aan de redactie dat Hoorn druk bezig is met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet, en dat de komst van de Omgevingswet veel verschillende disciplines uit de organisatie raakt en veel medewerkers van de gemeente Hoorn erbij zijn betrokken maar dat er op dit moment voldoende expertise binnen de organisatie aanwezig is.

Uitgangspunten Omgevingswet

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op? Een aantal feiten op een rij:

  • Van 26 wetten naar 1.
  • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
  • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
  • 1 wet voor de hele leefomgeving.
  • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp