Hoorn Actueel

Hoorn

Hoorn neemt lachgasverbod op in APV

HOORN – In de gemeente Hoorn is het sinds kort verboden om lachgas te inhaleren uit een ballon of een ander hulpmiddel.

Door het APV aan te scherpen maakt Hoorn het de verkopers van lachgas onmogelijk om hun product in openbare plaatsen en op openbaar water te verkopen.Ook is het niet langer toegestaan om meer dan 2 kg lachgas te vervoeren over land.

Het college houdt nog wel een slag om de arm of het verbod stand gaat houden bij de bestuursrechter maar ziet een mogelijke rechtszaak met vertrouwen tegemoet.

Op 10 december zal de gemeenteraad haar akkoord geven over de wijziging van het APV, afwijzen lijkt niet mogelijk omdat het college juist van de gemeenteraad deze opdracht heeft gekregen.

Wijzigingen APV

  1. Artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn (hierna: APV Hoorn) beschrijft dat venten verboden is indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Lachgas veroorzaakt gevaren voor zowel de openbare orde als de volksgezondheid. Op basis hiervan is het niet toegestaan om lachgas te verkopen in de openbare ruimte door middel van venten.
  2. Ook in de horeca is het verboden om lachgas te verkopen, gelet op artikel 14 (verbod tot kleinhandel) van de Drank- en Horecawet.
  3. Sinds begin 2019 is in het Evenementenbeleid Hoorn ook een verbod op het verstrekken van lachgaspatronen en -ballonnen opgenomen. Dit verbod wordt in de evenementenvergunning expliciet benoemd.
  4. Het gebruik van lachgas is verboden wanneer er sprake is van overlast of hinder op openbare plaatsen. Dit is geregeld in Artikel 2:47 van de APV Hoorn.
  5. Het is niet toegestaan meer dan 2 kilo distikstof (lachgas) te vervoeren over land, blijkt uit de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp