Hoorn Actueel

Flora en fauna

Hoorn the place to bee

HOORN – De gemeente Hoorn gaat vandaag de Nationale Bijenstrategie ondertekenen en gaat zich actief inzetten om samen met diverse partijen zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden de bijen een beter leefomgeving te geven.

Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland én zij hebben een cruciale economische functie in de land- en tuinbouw.

Al een aantal jaren is het duidelijk dat actie nodig is om bijen te beschermen. In 2013 heeft het toenmalige kabinet een Actieprogramma Bijengezondheid gepresenteerd. Dat richtte zich vooral op de honingbij. Deze nieuwe Nationale Bijenstrategie richt zich op alle ‘bestuivers’, in het bijzonder de vele wilde bijensoorten. In Nederland horen juist wilde bijen tot de voornaamste bestuivers. Meer dan de helft van de wilde bijensoorten staat echter op de Rode Lijst. Zij worden met uitsterven bedreigd. In 2017 is in Nederland breed onderkend dat meer insecten in de gevarenzone verkeren. Daarom hebben wetenschappers en maatschappelijke organisaties stappen gezet voor een Deltaplan Biodiversiteitsherstel groene ruimte van Nederland. Verbinding tussen de bijenstrategie en dit deltaplan is van groot belang.

Hoorn the place to bee

Om mee te mogen doen met de Nationale Bijenstratiegie moet elke deelnemer een initiatief indienen waarmee de bijenpopulaties worden versterkt. Hoorn heeft hiervoor het initiatief ‘Hoorn the place to bee’  ingediend

Vandaag is dus de ondertekening tijdens de landelijke bijeenkomst van de bijenstratiegie in Tilburg. Gemeente Hoorn en de stichting Stadslandbouw Hoorn gaan gezamenlijk de Nationale Bijenstrategie ondertekenen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp