Hoorn Actueel

Hoorn

Hoorn wil Dwaalpark ombouwen tot een toekomstbestendige park

HOORN – Het college van Hoorn komt met een voorstel naar de gemeenteraad om het Dwaalpark te vitaliseren tot een toekomstbestendig park. Hiervoor gaan zij samen met andere partners aan de slag en is het grotere recreatiegebied grenzend aan het Dwaalpark bekeken.

Met behulp van gebruikers en bewoners is er een ideeënschets ontstaan en in samenwerking met organisaties die betrokken zijn bij de inrichting van de omliggende gebieden zoals de stadsstrand, recreatiegebied de Hulk, het Landje van Naber en de Oeverdijk zal er verder worden gekeken naar de toekomst van het park.

Het Dwaalpark is in het project onderverdeeld in vijf deelprojecten: Dwaal Natuur, -Hond, -Theater, – Outdoor en -Tennis. De kosten van het project worden bekostigd uit het budget van het programma Grote Waal SAMEN STERK en kost 151.000 euro.

Dwaalkracht (stadskracht) wordt ingezet voor de volgende projecten: Dwaaltennis, Dwaaloutdoor (Beweegplein) en Dwaaltheater. Dwaalkracht projecten gebruiken een andere aanpak omdat het ‘wat’ en ‘hoe’ niet definitief is, o.a. doordat de kennis, handjes of financiering niet beschikbaar is. Door het bij elkaar brengen van verschillende stakeholders worden deze projecten – al dan niet per fase – gerealiseerd. Alternatieve financieringsbronnen zijn: werk voor werk, sponsoring, fundraising, crowdfunding, bestaande operationele budgetten.

Met dit project hoopt het college dat het Dwaalpark een sterk verbeterde functie gaat krijgen op het gebied van recreatie, sportiviteit en cultureel wat prima aansluit bij de ambitie van het programma Grote Waal SAMEN STERK en de inwoners zich gelukkiger gaan worden, zich minder eenzaam voelen en gezonder en veiliger wonen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp