Hoorn Actueel

Adobe Stockphoto

Hoorn

Hoorns college oneens met GroenLinks over 10 jaar uitsluiting huurwoning bij vondst wietplantage

HOORN – Huurders die thuis een wietplantage hebben en gesnapt worden automatisch uit hun huurwoning gezet. Doen zij dit uit eigen beweging dan kunnen zij 5 jaar lang niet in aanmerking komen voor een andere huurwoning, zegt de huurder niet uit eigen beweging de huur op dan wordt deze huurder automatisch voor 10 jaar uitgesloten. Na deze tien jaar kan de huurder zich dan weer opnieuw inschrijven voor een huurwoning en moet dan achteraan sluiten op de lijst van vele wachtenden op een huurwoning.

GroenLinks-fractielid Drommel is het niet eens met zo’n zware sanctie en wilde uitleg van het college. Het GroenLinks-fractielid vind de sanctie een zeer ongewenste situatie.

Het college is het volkomen met het GroenLinks-fractielid oneens en zegt in een reactie: ,,Vooropgesteld het exploiteren van een hennepkwekerij is een strafbaar feit. Veelal gaat het samen met andere strafbare feiten zoals diefstal van elektriciteit en water, en het in gevaar brengen van de omgeving en volksgezondheid. Kortom de aanwezigheid van een hennep(plantage) in een woning brengt grote risico’s met zich mee. Veelal worden de risico’s doelbewust genomen.

Uit cijfers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gebleken dat in 2018 tenminste 65 (woning)branden per jaar waren vanwege illegale hennepkwekerijen.

Het GroenLinks-raadslid vroeg zich ook af of de gemeente invloed heeft op het beleid van de woningbouwverenigingen op dit gebied. Hierop kon de gemeente negatief reageren: ,,De woningcorporaties in Westfriesland hanteren een streng beleid om een geloofwaardig anti-hennep beleid te kunnen voeren. De woningcorporatie weegt overigens specifieke feiten en omstandigheden van de huurder mee bij het vaststellen van de termijn. In de praktijk wordt per casus vastgesteld of er sprake is van een schrijnend geval

In 2019 zijn in de gemeente Hoorn bij 12 woningen van woningcorporaties de huurder uit huis gezet, in de meeste gevallen ging het om eenpersoonshuishouden, in twee gevallen waren er minderjarige kinderen van respectievelijk 15 en 10 jaar woonachtig op het adres. Deze kinderen hebben kort na het sluiten van de woning elders onderdak gevonden in Hoorn.

Reageer op dit onderwerp