Hoorn Actueel

Voorbeeld foto
Politiek

Hoornse politiek maakt zich zorgen over tekort aan verkeersregelaars

HOORN – Het CDA, de ChristenUnie en Sociaal Hoorn maken zich ernstige zorgen over de problemen die ontstaan rondom de verkeersregelaars in West-Friesland.

Door veranderende wetgeving en te lastige procedures haken veel mensen die een opleiding volgen voor verkeersregelaar vroegtijdig af of laten hun certificaat niet verlengen. Door deze problemen komen verenigingen en andere organisaties in een moeilijk pakket als zij een evenement willen organiseren waar verkeersregelaars bij nodig zijn.

De drie partijen zijn zich er van bewust dat het college niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de verkeersregelaars maar de partijen roepen het college toch op om te kijken hoe zij een rol kunnen spelen om zo Hoorn én Westfriesland levendig te houden en er niet onder te laten lijden.

De drie partijen hebben daarom een zevental vragen gesteld aan het college:

  1. Heeft u inzicht bij hoeveel evenementen, waarvoor u vergunningen verstrek, er verkeersregelaars moeten worden ingezet?
  2. helpt u aanvragers van vergunningen voor evenementen ook pro-actief bij het inzetten van verkeersregelaars, door ze te wijzen op de mogelijkheden?
  3. Heeft u enig idee hoeveel verkeersregelaars in Hoorn en/of W-Friesland gecertificeerd zijn ?
  4. Ziet u ook het potentiële probleem dat het voor verenigingen en organisaties steeds lastiger wordt om evenementen te organiseren? En dat deze problematiek voor de verkeersregelaars daar bovenop komt?
  5. Begrijpt u dat het voor verenigingen en organisaties die veelal op een vrijwilligerskorps steunen,
    dat eerder afneemt dan toeneemt, de animo om evenementen te organiseren af gaat nemen? En daarmee een levendige en bruisende stad cq W-Friesland onder druk komt te staan?
  6. Bent u bereid om op een of andere manier een rol te spelen om deze problematiek van met name de verkeersregelaars te verminderen? Bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het behalen en behouden van het certificaat via bv. het Vrijwilligerspunt, Stichting netwerk of middels een andere organisatie? Of misschien middels een subsidie voor het inhuren van verkeersregelaars.
  7. Bent u bereid om samen met uw collega’s in W-Friesland actief dit probleem aan te kaarten bij instanties die hier oplossingen voor zouden moeten aandragen? En wilt u ons op de hoogte stellen van uw inzet in deze?

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp