Hoorn Actueel

Voorbeeld foto (Foto: Shutterstock)
Politiek

Julianapark Hoorn bezaaid met zwerfafval na afloop muziekevenementen

HOORN – De fracties van de PvdA en Fractie Danny Verdonk in Hoorn wil opheldering van het college over de hoeveelheid zwerfafval dat nog steeds in het Julianapark ligt. Het meeste zwerfafval is afkomstig van de twee grote muziekevenementen die daar zijn gehouden, Outdoor Stereo en Hoorn zingt Hollands.

In een brief aan het college schrijven beide fracties dat 4 dagen na het festival op veel plekken nog zwerfvuil in het park en dan met name plastic bekers, die door de win in het water en het struikgewas kunnen komen, liggen.

Beide fracties zijn het met elkaar eens dat dit simpelweg voorkomen had kunnen worden door deze eerder op te ruimen. Ze schrijven in de brief dat andere gemeentes men al bezig is met het terugdringen van van plasticgebruik en zich meer inzetten op alternatieven voor plastic bekers.

Beide fracties hebben daarom een 5-tal vragen gesteld aan het college:

  1. Zijn er duidelijke afspraken met de organisatie gemaakt over het opruimen van het afval in het Julianapark en -zo ja- wie is daar formeel verantwoordelijk voor?
  2. Hoe is het mogelijk dat vier dagen na afloop van deze evenementen het Julianapark toch nog vol afval en plastic bekers ligt?
  3. Bent u het met ons eens dat met de schoonmaak van het Julianapark eerder begonnen had moeten worden? En -zo ja- hoe wilt u voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt?
  4. Bent u met de organisatie van deze festivals al in gesprek over het verduurzamen van hun evenement en -zo ja- wordt daar dan bijv. ook gesproken over het gebruik van recyclebare bekers of hardcups?
  5. Mocht dat niet het geval zijn, is het dan mogelijk om op korte termijn met deze gesprekken te beginnen, zodat we volgend jaar weer een stapje verder met onze duurzaamheidsambities zijn?

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp