Hoorn Actueel

Politiek

Kunstwerk Binnenluiendijk en Karperkuil blijft gemoederen bezighouden

HOORN – Een anonieme gulle gever wil een kunstwerk plaatsen aan de Binnenluiendijk en karperkuil in Hoorn, maar lang niet iedereen die daar woont is blij met de komst van dit kunstwerk.

Zeker niet bij de De Realistische Partij, Sociaal Hoorn en de Fractie Tonnaer die grote vraagtekens zetten bij het aantal bezwaren die bij de gemeente Hoorn zijn binnengekomen tegen de komst van dit kunstwerk.

Waar Hoorn zegt dat er van de 65 omwonenden maar 5 bezwaar hebben gemaakt zeggen de drie partijen dat uit een petitie tegen plaatsing van dit kunstwerk dat is aangeboden aan het college blijkt dat niet 5 omwonenden maar 80% van de direct omwonenden tegen de komst van dit kunstwerk is. De drie partijen willen van het college weten of zij nu nog steeds verder gaat om het kunstwerk toch te laten komen aan de Binnenluiendijk en Karperkuil.

Hoorn heeft met de Stichting In den Beginne prestatieafspraken gemaakt, in deze afspraken staat, “U realiseert een wisselend aanbod van beeldende kunst langs de Westfriese Omringdijk in Hoorn en u werkt hierbij onder meer samen met de Nederlandse Kring voor Beeldhouwers.

In een reactie zeggen de drie partijen: ,,Nergens in de prestatieafspraken wordt gesproken over enige andere locatie dan langs provinciaal monument de Westfriese Omringdijk in Hoorn. Gezien het gegeven dat locatie ‘Binnenluiendijk en Karperkuil’ niet is gelegen langs provinciaal monument de Westfriese Omringdijk, lijkt het ons raadzaam het mandaat van ‘Stichting In den Beginne’ in deze nog eens onder de loep te nemen. Plaatsing van kunst op deze locatie valt namelijk helemaal niet onder de prestatieafspraken.” De drie partijen willen van het college een reflectie krijgen hoe zij hierover denkt.

Dubieuze anonieme gift

De drie partijen zetten ook vraagtekens bij de anonieme gulle gever en wijzen naar de Wet Bibob waarin gemeenten, provincies en het Rijk ruimere mogelijkheden krijgen om te voorkomen dat criminelen of hun stromannen dienstverlening door de overheid misbruiken om strafbare feiten te plegen.

In de brief aan het college schrijven de drie partijen: ,,De berichtgeving van Stichting In Den Beginne betreffende een gift van een anonieme gulle gever vinden wij uiterst dubieus. Wij vragen u dan ook met klem of u bereid bent naar deze handelswijze een onderzoek uit te voeren aan de hand van de wet Bibob. Dit om uit te sluiten dat criminelen of hun stromannen (indirect) dienstverlening door de overheid en/of in deze een gesubsidieerde derde misbruiken om strafbare feiten te plegen. Kunt u, indien u niet bereid bent tot het uitvoeren van een onderzoek in deze uiteen zetten waarom niet?

Gecensureerde WOB-verzoek

Op het door de bewoners van de Binnenluiendijk en de Karperkuil ingediende WOB-verzoek ontvingen zij een aantal documenten die waren gecensureerd. De drie partijen willen dat Hoorn nu aan de drie partijen de ongecensureerde versie stuurt maar ook alle overige stukken die betrekking hebben op dit kunstwerk in de breedste zin.

Tevens willen de drie partijen inzage in de subsidieaanvraag en alle communicatie die hierover is geweest,  van de Stichting In den Beginne die ertoe heeft geleid dat deze stichting jaarlijks subsidie ontvangt.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp