oktober 3, 2023

Hoorn Actueel

Hoorn Actueel is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse rechter eist 45% reductie shell CO2-uitstoot in 2030

De Nederlandse rechter heeft geëist dat de schil zijn CO2-uitstoot in 2030 met 45% heeft verminderd.

Oliemaatschappij Shell moet zijn CO2-uitstoot tegen het einde van 2030 met 45% verminderen, zo oordeelde een Nederlandse rechtbank woensdag in een omvangrijke zaak die was aangespannen door een coalitie van milieuvriendelijke liefdadigheidsinstellingen. De zaak, die bekend staat als de “People vs Shell”-zaak, zou een precedent kunnen scheppen voor het groeien van soortgelijke claims in rechtbanken over de hele wereld. “De Royal Dutch Shell wordt door de rechtbank bevolen om eind 2030 haar CO2-uitstoot netto met 45% te verminderen ten opzichte van 2019”, zei de rechter tijdens een zitting in Den Haag.

De rechtszaak is waarschijnlijk in april 2019 gestart door de Nederlandse tak van de internationale organisatie Friends of Earth. Ruim 17.000 Nederlanders hebben zich aangesloten bij een burgerlijke partij. Milliudence beschuldigde Shell van het niet naleven van de Overeenkomst van Parijs, en veroordeelde Shell’s “klimaatvernietiging” als een van ‘s werelds grootste oliemaatschappijen. .

Het bedrijf van zijn kant neemt al serieuze stappen om de energieverandering te ondersteunen. Shell is van mening dat het proces een kwestie is van politieke besluitvorming en dat er geen wettelijke basis is voor de claims van vrijwilligersorganisaties. Maar MilliDefenci is van mening dat de Overeenkomst van Parijs niet kan worden nageleefd tenzij “grote verontreinigende stoffen zoals de schaal” wettelijk worden gedwongen om in deze richting actie te ondernemen.

“De klimaatzaak tegen Shell is uniek omdat het voor het eerst in de geschiedenis van de rechtspraak is dat een bedrijf de opdracht heeft gekregen om minder CO2 uit te stoten door zijn beleid te wijzigen”, zei MilliDefenci een paar dagen voor de uitspraak. Vrijwillige goede doelen hebben de Nederlandse justitie gevraagd om Shell te gelasten haar CO2-uitstoot in 2030 met 45% te verminderen “in overeenstemming met de doelstellingen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs”.

READ  Vierde in triatlon op Olympische Spelen in Tokio, waarom heeft de Nederlander Rachel Glamour een prijs (Chorus)?

Een “historische kans” voor vrijwillige liefdadigheidsinstellingen

De Brits-Nederlandse multinational kondigde in februari aan dat het van plan is zijn netto CO2-uitstoot te verminderen tot 20% in 2030, 45% in 2035 en volledig (100%) in 2050. Voorheen moesten de doelstellingen worden teruggebracht tot 30% tegen 2035 en 65% tegen 2050. Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs in 2015, die tot doel heeft de temperatuur onder de 2 graden Celsius te brengen in vergelijking met pre-industriële tijden, hebben veel fabrikanten zich ertoe verbonden hun CO2-uitstoot te verminderen. Maar NGO’s zeggen dat ze niet genoeg zijn.

“Grote vervuilers zoals Shell hebben een enorme verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan”, zei Marit Maiz, directeur van ActionAid in Nederland, voor de uitspraak. “We hopen dat de rechter deze historische kans zal gebruiken om Shell verantwoordelijk te houden voor zijn acties en ervoor te zorgen dat het panel zijn uitstoot onder de Overeenkomst van Parijs vermindert”, voegde hij eraan toe.

In een andere mijlpaalzaak aangespannen door de milieuorganisatie Argentinië, beval de Hoge Raad vorig jaar de regering om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25% te verminderen. Volgens Militofenci heeft 2020 een precedent geschapen voor zijn actie. Nederland, dat als deel van het land kwetsbaar is voor de effecten van klimaatverandering, heeft toegezegd de uitstoot van kooldioxide tegen 2030 met 49% te verminderen, aangezien het onder de zeespiegel ligt.