oktober 2, 2023

Hoorn Actueel

Hoorn Actueel is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Negen uitvindingen geboren in wereldveroverend Nederland

Als thuisbasis van fietsen, stadstuinieren en coffeeshops, heeft Nederland een rijke geschiedenis van innovatie en innovatie, vaak geboren uit een briljante mix van obstakels en vindingrijkheid. In afwachting van de gedrukte versie, gepubliceerd met gratis toegang op internet, blikt het artikel Blue Com Yoon Orange terug op deze constitutionele ontdekkingen van de moderne wereld, die de Nederlandse landbouw in staat stelden een revolutie teweeg te brengen, hun territorium kunstmatig te maken en wind en wind te vinden. , Om de zeeën te veroveren of de wereldhandel te domineren.

Dit artikel verscheen voor het eerst Wij n ° 32. Er is een nummer beschikbaar In onze online winkel.

Zijn auteurs? Lilly Journalist voor Tamjo, Tamjo, La Brigade, auteur van CQFD en L’Enfer vert op maandagochtend – goedbedoeld project (Ed. L’Échappée, 2013), met Grenoble Pièces et main d’oeuvre. Het is in bedrijf sinds 2000 “DIY-workshop voor het creëren van een kritische geest” L’Échappée heeft verschillende boeken met edities gepubliceerd: Terreur et Possession – People’s Investigation in the Era of Technology (2008), Regulatory Industry (2011), Techno – Le son de la technopole (2011) en Lower Innovation Sun, Nothing New! (2013).

Met hen zullen we ontdekken hoe boeren, handelaars en ingenieurs deze wereld konden ‘oraneren’! Geselecteerde sappen.

1. New York

In 1609 sponsorde Dirk van Oz, een rijke zakenman uit Amsterdam, medeoprichter van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de reis van de Engelsman Henry Hudson. Hij hoopt een pad naar Oost-Indië te openen. In plaats daarvan ontdekte hij de huidige baai van New York… In 1624 werd het gebied Nederlands bezit en vestigden ongeveer dertig protestantse families daar een kolonie in Nieuw-Amsterdam, de hoofdstad van Nieuw Nederland. Vandaag is het New York. Wall Street Niemand minder dan Wall Street (Walloon Street), Brooklyn en Harlem Verwijzingen naar de Nederlandse steden Brooklyn en Harlem. Grote appel is bijna een grote sinaasappel.

2. Les Boulders

Muse en Shelt in het zuiden, de Rijn in het noorden, Nederland lang overspoeld door de golven van de Noordzee, een deel van de moerasdelta dat zich een derde onder zeeniveau uitstrekt. Al twintig eeuwen beheert deze waterval de geografische habitat, het transport, de landbouw en de setting van het dagelijks leven. De Romeinen brachten de kunst van dammen en kanalen. In dit modderige land bouwden boeren eerst terpen, “Tumoren van de aarde, om hun dieren en huizen te drogen”. Later ontwikkelden ze de Boulder-techniek, d.w.z. a “Geverfd Land”Water wordt gefilterd en geëxtraheerd door mechanische pompen die worden aangedreven door windturbines. Sinds de 7e eeuw hebben maritieme keien de Nederlandse stranden opnieuw ontworpen. “Tussen de dertiende en twintigste eeuw is 520.000 hectare (gelijk aan het Nord-veld) op zee in beslag genomen.” Veel nieuwe kunstmatige gronden moeten worden geëxploiteerd en gecultiveerd!

READ  Bolognese-sur-Mer vissers voorkomen dat Nederlandse vissers hun goederen in haven lossen
Nederland
(Credit: Getty Images / iStockPhoto / Dipopova)

3. Speculatiecrisis

In 1593 werd een plant uit Constantinopel voor het eerst gekweekt in Leiden door de Vlaamse botanicus Charles de Leclus. Het Nederlandse kapitalisme, later geïnteresseerd in de tuinbouw, “Hybriden en nieuwe rassen worden geplukt en in hun tuin of gracht geplant.”. Er groeit een specifieke markt en tulpen kunnen al voor de oogst worden gekocht! Er werd ook een nieuw financieel instrument uitgevonden: het futures-contract. “In 1637 kochten speculanten eindelijk meer tulpen dan verkocht. Voordat een enkele bol zijn prijs ziet dalen, bereikt hij het equivalent van vijftien jaar salaris van een ambachtsman. Het wordt beschouwd als de eerste speculatiecrisis.

4. Vrijheid van handel

Terwijl reders en handelaren hun zakelijke dominantie over de wereldzeeën uitbreiden, doen Nederlandse juridische experts dat ook “Leg de basis voor een internationaal recht dat vandaag nog steeds van kracht is”. De belangrijkste architect, Hugo Crodius, vormde in het begin van de zeventiende eeuw in zijn laster de la Liberte des Mers twee hoofdideeën: internationaal water en handelsvrijheid. Als de eerste die zich verzet tegen de overheersing van de Spanjaarden en Portugezen op de wegen naar Azië, de Kroaat is die de voordelen van geglobaliseerde handel rechtvaardigt om religieuze teksten te brengen en vrede te verspreiden. Kortom: “Twee eeuwen voor Ricardo’s principes van Gods gezegende vrijheid, relatieve goedheid en vrijhandel voor wereldhandel.”

Nederland
Landing van een containerschip buiten Nieuw-Zeeland in 2011. (Maritiem Nieuw-Zeeland)

5. Landbouw is intensief

Tussen de twaalfde en dertiende eeuw was Vlaanderen al een van de dichtstbevolkte regio’s van Europa. Er zijn veel wapens om te werken in velden en bebouwbare gebieden – teruggewonnen uit de zee of moeras – beperkt. “De ontwikkeling van de landbouw kan niet langer allesomvattend zijn. Het moet radicaal zijn, dat wil zeggen innovatief.” Elfde-eeuwse Vlaamse boeren besloten eerst de tweejarige driejarige cyclus (vervangen van drie gewassen op hetzelfde land) en de onvruchtbare periode af te schaffen. Voor het werk op het land verversen ze de mest per paard. Als het te krachtig is, heeft de laatste meer voer nodig. Zo worden tussen de oogsten oliezaden en voedergewassen gekweekt (erwten, wiggen, tuinbonen, klaver, rapen) die de stikstof vastleggen en de grond verrijken. Vee is rijk aan voedsel en koppels gedijen goed. Meststoffen geproduceerd door dieren en door groeiende steden – verrijken de bodem en verhogen de opbrengsten. “De cirkel is voorbij, de landbouwcirkel is deugdzaam.”

6. Wereldkapitalisme

Vanaf de zeventiende eeuw werd de Nederlandse landbouw een van de meest productieve van Europa. “Mobiliseert gewoon 40% van het personeel.” Boeren zijn gespecialiseerd in producten met een hoge toegevoegde waarde (koolzaad, hop, tabak, vlas, hennep, enz.). Granen, hebzuchtig in de ruimte, worden geïmporteerd. Er worden meer luxe artikelen, vooral textiel, geëxporteerd. Nederland kwam toen in de markteconomie en vanaf de dertiende eeuw groeide daar een proto-industrie met haar eerste fabrieken. De textielindustrie bloeit en de markt die wordt gedomineerd door de textielhandelaren is een swing voor het kapitalisme. In de Vlaamse industriesteden “Het gedeelte over de arbeidersklasse is al van toepassing op grondstoffenfabrikanten, lokale ambachtslieden en handelaren.” Op verschillende plaatsen in Europa is een technische afdeling georganiseerd: “Er zijn vijftig bewerkingen nodig, van het wassen van de wol tot het verven, inclusief spinnen, weven en vullen.” In de 17e eeuw passeerden goederen van over de hele wereld de Nederlandse havens. “Noch de Nederlandse markteconomie van de Gouden Eeuw, noch het Vlaanderen, het kapitalisme dat al in Italië of de islamitische natie voorkomt, maar het brengt ze naar een mondiaal en politiek niveau.”

7. Gratis afdrukken

Als de geschiedenis Duitsland had geschapen, zou Gutenberg, de uitvinder van de drukpers, minder een directe rivaal voor hem zijn geweest: de Dutchman Coaster. “Dit houdt de Vlaamse boekdrukkunst vanaf het einde van de 15e eeuw en de daaropvolgende Nederlandse overheersing van Europa niet tegen.“Kerkgecensureerde of geplande denkers uit heel Europa, zoals Galileo, Montesquieu, Descartes of Hobbes, zochten hun toevlucht in Nederland voor hun werk.

READ  Vietnamese "tissue" lychee veroverde de Nederlandse markt

8. Multinationaal bedrijf

Intensivering van de landbouw en industrialisatie ondersteunen de opkomst van een zakelijk kapitalisme, dat begint met langdurige handel in textiel, wol en specerijen. “Deze kapitalisten zijn zeevaarders. Hun steden, van Calais tot Rotterdam, zijn havens. Tegen het einde van de vijftiende eeuw, toen de grote zeemachten de wereld begonnen te veroveren, dreven Nederlandse kooplieden al handel in heel Europa. Om zich op te dringen tegen de Portugese, Spaanse en Engelse marines, hergroepeerden rijke Nederlandse kooplieden en reders zich in 1602 en vormden de “VOC”, de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (Nederlandse Oost-Indische Compagnie), ‘s werelds grootste naamloze vennootschap. In 1609 schreef de VOC in op het kapitaal van de Bank van Amsterdam, die later de eerste nationale bank ter wereld werd, dankzij haar onverstandige keuze in transacties en deposito’s. “Voorzichtigheid is nog geboden, terwijl Nederland volgens de internationale ngo Oxfam vandaag de dag de derde vluchthaven is na Bermuda en de Kaaimaneilanden.”

9. Centrale parken

“Iedereen kent de centrale parken, deze simulatiedorpen en landschappen. Deze “Nederlands schepsel” Het was het werk van de Nederlander Fiat Derxon, die in de jaren zestig begon met het op de markt brengen van tenten en kampeeruitrusting. “Voor zijn vakantie in Artech”. Het bedrijf is nu eigendom van de Franse groep Pierre & Vacances en biedt dertig centrale parken over de hele wereld, waarvan vierentwintig in de Europese Unie. De eenendertigste zou in 2017 het licht zien op de Rayphone in Iser. De felle tegenstand van de bewoners niet meegerekend, weigerden ze ‘Natuur verkopen aan toeristen voor een paar slechte banen in de hotellerie’. Hier, voor een tijdje, “Organisatie van de wereld” Ik zal wachten.

READ  Nederlander Bagh Mollema won in Quilon
In de centrale parken van Vernille-sur-Avrey in 2012.