Hoorn Actueel

Politiek

‘Shared Space’ Kerkplein Hoorn blijft de gemoederen bezighouden

HOORN – Levensgevaarlijk….. één grote chaos voor fietsers, wandelaars en andere weggebruikers luidde de kop in de Telegraaf over het Domplein in Utrecht waar ‘Shared Space’ als leidraad fungeerde bij de herinrichting van het Domplein. Ook in Hoorn zal straks het Kerkplein als ‘Shared Space’ door het leven gaan, iets waar Aart Ruppert van VOC Hoorn nog de nodige vraagtekens bij zet.

“Levensgevaarlijk plein, voetgangers lopen alle kanten op en als fietser moet je alle kanten op kijken en ogen in je rug hebben om niet per ongeluk iemand aan te rijden”. “Graag weer stoepen en fietspaden voor ieders veiligheid”, zo klagen weggebruikers bij het meldpunt, schrijft Ruppert in een brief aan het college van Hoorn.

Shared Space, of wel gedeeld ruimtegebruik, kent als uitgangspunt dat indien verkeersruimtes als verblijfsruimte worden ingericht, ze niet in de eerste plaats geïnterpreteerd zullen worden als verkeersruimte. Iedere verkeersdeelnemer wordt ter plekke “aangesproken” op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht. Ge- en verboden ontbreken en het verkeer wordt gereguleerd op basis van eigen verantwoordelijkheid van mensen.

VVN: 4 locaties in top tien zijn Shared Spaces

Inmiddels bestaat er een kenniscentrum Shared Space. Op de site van dit kenniscentrum lezen wij dat de kritiek op de inrichting van het Domplein in Utrecht niet op zichzelf staat, maar dat het bij veel weggebruikers voor onzekerheid zorgt en het tot onduidelijkheid leidt bij weinig verkeersbewegingen. En ook dat het voor slechtzienden problemen oplevert.

Verder constateert Veilig Verkeer Noord dat 4 locaties in de top-tien van verkeersonveilige situaties Shared Space-achtig zijn.

Binnenkort wordt aangevangen met de herinrichting van het Kerkplein in Hoorn en ook daar zal het concept “Shared Space” worden toegepast. Ruppert heeft daarom enkele schriftelijke vragen gesteld aan het college van Hoorn over Shared Space:

  1. Kent u de bezwaren die er leven tegen de inrichting van steden en pleinenvolgens het Shared Spaceprincipe?
  2. Indien deze bekend zijn, in hoeverre hebben deze dan een rol gespeeld bij uw overwegingen om te kiezen voor de Shared Space inrichting van het Kerkplein?
  3. Indien de bezwaren u niet bekend zijn, bent u dan bereid om hiernaar onderzoek te doen?
  4. Hoe gaat u om met de knelpunten welke in Utrecht naar voren zijn gekomen zodat wij daar straks in Hoorn geen last van hebben?

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp