Hoorn Actueel

Politiek

Sociaal Hoorn en HoornLokaal geschrokken van opslag rollen kunstgras

HOORN – Beide politieke partijen zijn blij dat Hoorn heeft besloten om niet langer rubberinfill te gebruiken in de kunstgrasvelden maar ze zijn geschrokken over de opslag van rollen kunstgras binnen de gemeente Hoorn.

In een brief aan het college schrijven beide partijen: ,,Het gaat inmiddels over een flinke hoeveelheid van dit materiaal, dat wordt opgeslagen bij de Schelpenhoek. Een ontwikkeling die wij niet graag zien, zeker gezien de mogelijke negatieve invloeden voor de omgeving. Het staat vast dat er in deze kunstgrasrollen milieuverontreinigende stoffen zijn verwerkt. Wat doet dit met de bodem en waterkwaliteit? In de uitzending van Zembla op 17 september 2018 “De Kunstgrasberg” zijn er veel vragen gesteld aan bedrijven die kunstgrasrollen opslaan en verwerken. De Zembla uitzending laat vooral zien dat men zich bij opslag en verwerking niet altijd aan de geldende wet- en regelgeving houdt.

De fracties van Sociaal Hoorn en Hoorn Lokaal hebben dan ook de volgende vragen: 

  1. Vindt het college het wenselijk om een dergelijke opslag van kunstgrasrollen binnen de gemeentegrenzen te hebben? Zo ja, waarom?
  2. Is er een vergunning aangevraagd voor het opslaan van de kunstgrasrollen? Hoeveel kunstgrasrollen mogen op deze locatie worden opgeslagen?
  3. Welke bepalingen staan in deze vergunning om de schadelijke stoffen te isoleren van de omgeving? Is de bodem afgedekt? Is er een risico op bodemverontreiniging? Is er sprake van waterverontreiniging, gezien de ligging direct aan het Markermeer?
  4. Is de vergunning van tijdelijke aard? Zo ja, voor hoe lang? Zo nee, is deze voor onbepaalde tijd afgegeven en waarom? De opslag van kunstgrasrollen mag alleen maar tijdelijk zijn (drie jaar).
  5. Op welke wijze is het toezicht georganiseerd op het naleven van de gestelde eisen bij de opslag van de kunstgrasrollen? Speelt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) hier een rol? Zo, ja welke? Zo nee, waarom niet?
  6. Zijn er op dit moment al overtredingen geweest? Zo ja, waarom is de gemeenteraad daar niet over geïnformeerd? Dit is volgens de richtlijn van het ministerie wel gewenst.
  7. Welke maatregelen hanteert de gemeente bij een overtreding? Graag een volledig overzicht van de overtreding en de daarbij horende maatregel.
  8. Zijn de kunstgrasrollen afkomstig van Hoornse velden, vanuit de regio, provincie, Nederland of zelfs van buiten onze landsgrenzen?
  9. Is er sprake van doorverkoop van kunstgras naar andere landen?
  10. Worden de kunstgrasrollen op een milieuvriendelijke en duurzame wijze gerecycled? Op welk termijn en waar gaat dit gebeuren?

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp