Hoorn Actueel

Hoorn

Verkeerslichten Dorpsstraat en Bangert zorgen voor verkeersproblemen De Strip

BLOKKER – Dit schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad van Hoorn die via een motie ingediend op 6 juni 2019 het college opriep om een onderzoek naar de verkeerssituatie De Strip en de kruisende linten.

In deze motie werd het college opgedragen een uitgebreid verkeersonderzoek voor De Strip, de kruisende linten en de directe omgeving met als zwaartepunt de kruising met de linten en De Strip op te starten.

De Strip van het begin al een weg met problemen

De Strip is puur bedoeld om als ontsluitingsweg in de nieuwe wijk Bangert & Oosterpolder te dienen maar daarnaast ook als weg om de dorpslinten te ontlasten. Maar vrijwel direct na de opening van De Strip vonden er diverse soms ernstige verkeersongevallen plaats waarna de gemeenteraad besloot om op de twee kruispunten, (Dorpsstraat en Bangert) verkeerslichten te plaatsen maar dat bracht weer problemen op De Strip die door deze verkeerslichten de verkeersstroom minder goed kan verwerken.

Doorstroming De Strip blijft probleem

Op sommige moment van de dag is de doorstroming op De Strip een probleem en zoeken de weggebruikers alternatieve routes die vaak hier niet geschikt voor zijn, vooral de dorpslinten wordt dan door het sluipverkeer gebruikt om De Strip te omzeilen. Deze problemen komen ook voor in Oosterblokker.

De gemeente Hoorn zet nog wel een vraagteken bij het sluipverkeer, zij gaat er vanuit dat niet al het sluipverkeer ook echt sluipverkeer is. Vaak volgen de weggebruikers de meest logische route naar hun bestemming.

Start fase 1 onderzoek

Het college van Hoorn zal binnenkort het startsein geven voor de start van het grootschalig onderzoek naar De Strip maar voor het onderzoek begint zal er eerst helderheid worden gegeven over de verkeersstromen in het gebied.

Zodra fase 1 is afgerond zal de gemeente Hoorn de uitkomst van het onderzoek tegen het bestaande verkeersbeleid leggen en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het onderzoek voor fase en en fase 2 zal worden uitbesteed aan een extern verkeersbureau omdat het Hoorn ontbreekt aan interne capaciteit.

De planning is dat in het tweede kwartaal van 2020 fase 1 zal gaan starten waarna in het derde kwartaal van 2020 een terugkoppeling zal plaatsvinden naar de gemeenteraad

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp