Hoorn Actueel

Foto aangeleverd

Politiek

Vlaggenmasten Hoorn niet bestand tegen Nederlandse weersomstandigheden

HOORN – Afgelopen zondag bleek dat de vlaggenmasten met daarin de banieren voor ‘De Gouden Eeuw’ niet bestand zijn tegen de Nederlandse weersomstandigheden. Bij de Koepoortsbrug zijn de vlaggenmasten zelfs omgevallen.

De fracties van DRP en Tonnaer willen dat de gemeente Hoorn deze banieren van inferieure kwaliteit weg gaat halen omdat ze gevaarlijk zijn voor fietsers en voetgangers. Tevens zijn zij van mening dat de organisatie die de masten heeft geplaatst verantwoordelijk is voor het verwijderen van deze ‘Gouden Eeuw’ masten.

De beide fracties roepen het college dan ook op om:

  1. Om ervoor te zorgen dat Hoorn Marketing de geplaatste masten verwijderd en de schade aan straat en stoep repareert ?
  2. Vanwege het acute gevaar, voor rekening van de organisatie, Hoorn Marketing, eventueel zelf de masten verwijdert om verder gevaar voor weggebruikers te voorkomen
  3. Met een antwoord te komen waarom de gemeente überhaupt toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van dergelijke inferieure banier-masten waardoor de gemeente mede door het verlenen van de vergunning mede verantwoordelijk is voor de gevaarlijke situatie die is ontstaan.

Maar ook willen beide fracties weten hoeveel mensen speciaal voor deze banieren naar Hoorn zijn gekomen om deze te bewonderen.

Reageer op dit onderwerp