Hoorn Actueel

Politiek

VOCHoorn: ‘Ondermijning stopt niet bij de gemeentegrens van Hoorn’

HOORN – Dit zegt fractievoorzitter Aart Ruppert van VOCHoorn in een schrijven aan het college van Hoorn naar aanleiding van het rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ over de drugshandel in Amsterdam en de ondermijnende effecten hiervan.

Ruppert schrijft in de brief: ,,VOCHoorn erkent dat Hoorn geen Amsterdam is, maar ziet, naast verschillen, ook overeenkomsten, want drugs en zwart geld zijn overal, dus ook in Hoorn. Ondermijning stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrens van Hoorn.

Na aanleiding van het rapport geven politie, justitie en de gemeente Amsterdam zonder aarzelen toe dat men de greep kwijt is op de drugsmarkt in Amsterdam en een vervolg onderzoek moet laten zien wat de invloed van de criminele drugswereld eruit ziet.

Aart Ruppert heeft namens VOCHoorn dan ook een negental vragen gesteld aan het college over dit onderwerp:

  1. Wat is het beeld van het college als het gaat om ondermijning in Hoorn? Om welke onderdelen gaat het dan? Deelt het college de zorgen van VOCHoorn over ondermijning in het algemeen, en in het bijzonder in Hoorn?
  2. Weet het college hoe de drugsmarkt/-wereld in Hoorn is georganiseerd?
  3. Welke inzet pleegt het college (in samenwerking met de justitiële driehoek) om ondermijning tegen te gaan? M.a.w. welke acties worden ondernomen en welke prioriteit heeft dit bij politie en justitie? In Amsterdam start een traject t.a.v. contante ongebruikelijke betalingen, waarbij ondernemers cash betalingen boven de € 1000,– moeten melden.
  4. Wil het college deze maatregel in Hoorn invoeren? Zo nee, waarom niet? Veel bonafide kappers in Hoorn klagen over de enorme groei van het kapperszaken in Hoorn. VOCHoorn heeft het sterke vermoeden dat deze kapperszaken worden gebruikt om zwart (crimineel) geld wit te wassen.
  5. Hoe verhoudt zich het aantal kappers in Hoorn t.o.v. Purmerend, Alkmaar en Enkhuizen? Hoe kijkt u tegen het geschetste beeld aan? Horeca-ondernemers worden ‘geBIBOPt’; andere ondernemers o.a. kappers, massagesalons, dönerzaken, lunchrooms etc. niet. O.a. het aantal kapperszaken in Hoorn loopt de spuigaten uit, ze hebben vaak geen klanten en kunnen desondanks toch de huur of de koop van het bedrijfspand betalen?! In Breda heeft burgemeester Paul Depla het voortouw genomen om via de methode Fieldlab, dat zich richt op de (onbekende) financier, grip te krijgen op dit soort van uitwassen. Deze methode loopt via het RIEC
  6. Is het college op de hoogte van de methode die in de gemeente Breda, maar ook in Amsterdam, wordt gehanteerd ter herkenning van de financieringsbron?
  7. Wil het college, net zoals in Breda, bij dit soort dienstverleners voortaan controleren waar het geld voor de financiering van de onderneming vandaan komt? Zo nee, waarom niet? Jongens in dure merkkleding scheuren in hun zwarte Golfjes, dure Mercedessen of Audi’s door de binnenstad van Hoorn, terwijl iedereen zich afvraagt hoe dit allemaal kan? Met andere woorden in gewoon Nederlands: waar betalen zij dit allemaal van en waarom vindt er geen handhaving plaats op hun gedrag? Er heerst een gevoel dat de binnenstad ‘eigendom’ van deze types is.
  8. Is het college bereid om i.s.m. politie, belastingdienst, RDW, UWV etc. regelmatig acties te organiseren en deze personen staande te houden en herkomst van geld en goederen te controleren? Zo nee, waarom niet? Burgemeester Halsema heeft voorjaar 2019 project Niet Pluis gestart d.w.z. een nieuw loket waar ondernemers, ambtenaren en inwoners verdachte zaken kunnen melden.
  9. Is het college bereid een soortgelijk loket in Hoorn in te richten? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft twee weken de tijd om te reageren op de negen vragen van VOCHoorn.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp