Hoorn Actueel

Politiek

VOCHoorn verbaasd over stoppen gebiedsontwikkeling Huesmolen

HOORN – VOCHoorn is verbaasd over het staken van de gebiedsontwikkelingsplannen op het terrein van het voormalige postkantoor bij de Huesmolen in Hoorn.

Na veel gesteggel tussen DEEN Vastgoed en PostNL, zelfs de gemeente Hoorn werd ingeschakeld om te praten met de directie van PostNL, kocht DEEN Vastgoed het postkantoor. Niet veel later werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor tijdelijke parkeerplaatsen.

Appartementen en woningen

Op de plek van het voormalige postkantoor zijn plannen gemaakt voor de bouw van winkels met daarboven appartementen en woningen. Groot was dan ook de verbazing van VOCHoorn toen zij te horen kregen dat deze plannen voorlopig de ijskast in zouden verdwijnen.

Aart Ruppert: ,,Een ontwikkeling die iedereen toejuicht, te meer daar er ook sprake is van het realiseren van broodnodige extra woonruimte in Hoorn. VOCHoorn is dan ook verbaasd te horen dat het proces, om tot deze gebiedsontwikkeling te komen, staakt. Het is de intentie van partijen, de gemeente Hoorn en Deen, om tot een gezamenlijk gedragen bouwplan te komen en uiteindelijk tot een anterieure overeenkomst. In deze anterieure overeenkomst wordt vervolgens ook het kostenverhaal vastgelegd.

Om meer duidelijkheid te krijgen heeft VOCHoorn het college een aantal vragen gesteld:

  1. Deelt het college de mening van VOCHoorn dat het proces om te komen tot de verdere gebiedsontwikkeling van WC De Huesmolen zo snel mogelijk op gang moet komen?
  2. Wat zijn volgens het college de redenen dat er tot op heden, behoudens de sloop van het postkantoor, nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden?
  3. Is de rol van de gemeente Hoorn naar Deen louter faciliterend of speelt de gemeente een actieve rol b.v. wil zij zelf mee ontwerpen?
  4. Verhaalt de gemeente Hoorn haar kosten gemaakt tijdens de voorbereidende samenwerkingsfase? Zo ja, waarom?
  5. Klopt het dat de discussie rondom kostenverhaal op dit moment het hete hangijzer is?
  6. Wat is de huidige stand van zaken in de discussie m.b.t. kostenverhaal?
  7. Wanneer kan naar de inschatting van het college de anterieure overeenkomst ondertekend worden?
  8. Kan het college VOCHoorn informeren over de aantallen woningen/appartementen die Deen voornemens is te bouwen?

Het college heeft 14 dagen om deze vragen te beantwoorden.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp