Hoorn Actueel

Foto: Googlemaps
Politiek

VOCHoorn wil opheldering blauwe zone winkelcentrum De Beurs Blokker

BLOKKER – Er liggen al diverse parkeeronderzoeken maar die stammen uit 2008 en 2012 en ondanks het door DEEN Supermarkten op eigen initiatief en eigen kosten gehouden parkeeronderzoek bij winkelcentrum De Beurs in Blokker blijft Hoorn bij het standpunt dat het invoeren van een blauwe zone niet mogelijk is, omdat er dan gehandhaafd moet worden er daar is binnen Hoorn geen capaciteit voor. 

VOCHoorn is verbaasd over de reactie van de gemeente Hoorn aangezien er bij de blauwe zone van winkelgebied De Grote Beer wel gehandhaafd kan worden.

DEEN Supermarkten heeft al aangegeven een eventuele herinrichting c.q. uitbreiding van de parkeerplekken bij De Beurs te willen financieren en ook de noodzakelijke handhaving deels of zelfs helemaal te willen financieren.

Opvallender is het des te meer dat bij DEEN-Vredenhof wel gehandhaafd wordt terwijl dit maar een gedeeltelijke blauwe zone is.

Aart Ruppert van VOCHoorn zegt dat VOCHoorn ter plekke de parkeersituatie heeft geobserveerd en tot de conclusie is gekomen dat de parkeersituatie daadwerkelijk schrijnend is.

VOCHoorn wil daarom van het college weten of het college een blauwe zone wel een goed instrument vind tegen lang parkeren en zo nee waarom niet. Maar ook waarom het college geen gehoor geeft aan de oproep van DEEN en de winkeliersvereniging De Beurs om een (gedeeltelijke) blauwe zonde in te stellen.

VOCHoorn vraagt zich ook af of het college wel kennis heeft genomen van het feit dat DEEN Supermarkten bereid is een herinrichting/uitbreiding en een stuk van de handhaving te betalen.

Aart Ruppert wil daarom dan ook dat het college als proef een blauwe zone gaat instellen en de situatie te monitoren en samen met de ondernemers van winkelcentrum De Beurs dit te evalueren.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp