juni 8, 2023

Hoorn Actueel

Hoorn Actueel is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Wat een verandering in het Vlaamse onderwijs

In Vlaanderen staat de start van het schooljaar synoniem voor heel wat nieuwe aspecten waarbij zowel leerlingen als leerkrachten betrokken zijn. Een kort overzicht, in het begin, van de introductie van een taaltest, zal waarschijnlijk niet iedereen bevallen.

Deze toets heet de colatoets en geldt voor alle leerlingen van de 3e Kleuterschool. Voortaan, begin dit jaar, worden deze 5-jarigen onderworpen aan een verplichte test om de grootte van hun Nederlands te beoordelen. Als het kind een mogelijke vertraging vertoont, moet hij of zij corrigerende lessen nemen. Als zijn toestand in juni niet verbetert, kan de klascommissie aanbevelen dat de leerling de klas in de lagere klas doorbrengt naar volgend jaar. Merk op dat ouders het recht hebben om te weigeren, maar het kind moet de cursus taalintegratie volgen.

Het doel van dit nieuwe systeem is om de Nederlandse taal van leerlingen van jongs af aan te verbeteren en daarmee hun positie in alle andere vakken. Of deze methode zal leiden tot de verwachte resultaten, vooral als het praktisch uitvoerbaar is, zal het mogelijk maken om deze nieuwe taak uit te voeren door de toch al overwerkte kleuterleidsters.

“Gratis” laptop

Een andere innovatie in het basisonderwijs dit keer is de gratis aanschaf van laptops voor leerlingen van het vijfde leerjaar. De verhuizing kadert in een programma genaamd de “Digitale Sprong”, dat tot doel heeft de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te verbeteren.

Verantwoordelijk minister Ben Weights maakte in dit kader 37 375 miljoen vrij, waardoor alle 5e jaars basisschoolleerlingen gratis toegang hebben tot de laptop. In de praktijk is deze gratis service echter niet gegarandeerd. Volgens een onderzoek van Nieuwsblad hebben veel scholen ouders om een ​​bepaald bedrag gevraagd in ruil voor een laptop. Een bedrag dat soms kan oplopen tot 500 euro.

Deze onverwachte kloof is ontstaan ​​door de misrekening van het ministerie van Onderwijs. Het aankondigingseffect creëerde uiteindelijk pschitt en veroorzaakte enige ontevredenheid bij de ouders.

Definitieve benoeming van docenten

Ook voor docenten gaan er dit jaar enkele veranderingen in. Er zullen nieuwe regels worden ingevoerd om de definitieve afspraak snel rond te krijgen. Leraren moeten tot nu toe minimaal 690 dagen hebben gewerkt om stelselmatig te worden aangesteld. Voortaan kunnen docenten pas na 360 dagen voor de les solliciteren.

De evaluatie van docenten zal ook worden aangepast. Leerkrachten in het basisonderwijs zouden nu aan het einde van elk academiejaar moeten worden geëvalueerd. Aangestelde docenten zullen aan meer gedetailleerde evaluaties worden onderworpen.

Gebrek aan registratie

Deze maatregelen zijn dus genomen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar ook om het lerarentekort in het noorden van het land op te lossen. Dat is het grote probleem van dit nieuwe academiejaar: er is nooit een lerarentekort geweest in Vlaanderen. Op 1 september, met bijna 1.900 vacatures die momenteel vacant zijn, zijn veel scholen nog steeds niet in staat om hun teams te voltooien. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar.

READ  BUREAU VERITAS versterkt cybersecurity met Dutch Secura

Sommige onderwerpen worden meer getroffen dan andere. Dit geldt vooral voor wiskunde, waar het moeilijk is om gekwalificeerde leraren te vinden. Momenteel heeft slechts 20% van de beginnende wiskundeleraren in de laatste twee jaar van de middelbare school het vereiste diploma. Dus hoewel het lot van studenten blijft afnemen, is het meer een situatie dan een zorg. Ook andere vakken zoals Nederlands of Frans worden getroffen door het studententekort.

Uitgestelde oplossingen op lange termijn

Om deze trend tegen te gaan heeft minister Ben Weights enkele stappen gezet die langzaamaan vruchten beginnen af ​​te werpen. Vorig jaar gingen zo’n 2.800 mensen vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs. Een record, vooral een wijziging in de anciënniteitsberekening, heeft het lerarenberoep niet aantrekkelijker gemaakt.

Maar deze stap alleen is niet genoeg om dit tekort op te lossen. Er worden zoveel oplossingen voorgesteld, maar die zijn op dit moment nog niet unaniem. Het enige waar iedereen het over eens is, is dat er niet veel tijd te verliezen is. Maar het jaar is al begonnen en vandaag lijkt het erop dat alleen een wonder Vlaanderen uit deze puinhoop kan halen.