Hoorn Actueel

De plaats waar de woontoren van 40 meter hoog moet komen.

Politiek

Woningbouwplannen Nieuwe Steen roept politieke weerstand op

HOORN – Afgelopen maandag 2 december werd door A-Zeven projectontwikkelingen en de gemeente Hoorn het nieuwe woningbouwplan voor Nieuwe Steen nummer 6, waar 97 appartementen moeten worden gebouwd inclusief een woontoren met 12 verdiepingen en 40 meter hoog. In het plan is ook ruimte voor 148 parkeerplaatsen voor de bewoners van de appartementen.

Bij de fracties van Tonnaer, DRP en de PvdA zijn de nodige vraagtekens bij het plan gezet, niet tegen de komst van de woningen maar wel op de manier waarop de gemeente heeft gecommuniceerd richting de omwonenden van de Nieuwe Steen nummer 6. Daarom hebben de drie fracties schriftelijke vragen gesteld aan het college.

  1. De indruk bestaat dat de omwonenden van de Nieuwe Steen 6 , onder wie de bewoners van de Streektuinen, Kaap Hoorn en Zandsteen niet zijn uitgenodigd voor de informatieavond op 2 december. Hoe wilt u deze omissie herstellen en bent u bereid voortaan ook de bewoners van Kaap Hoorn, Streektuinen en Zandsteen uit te nodigen ?
  2. Waarom heeft de gemeente projectontwikkelaar A-Zeven projectontwikkeling op het idee gebracht om een woningbouwplan te maken dat afwijkt van het bestemmingsplan ‘Risdam en Nieuwe Steen-West’ ?
  3. In welke mate en op welke onderdelen wijkt het voorgestelde woningbouwplan af van het geldende bestemmingsplan ? Hoe hoog mag volgens het bestemmingsplan in dit gebied gebouwd worden ? Is het juist dat de te bouwen woontoren 30 meter hoger is dan de maximale bouwhoogte van 10 meter ?
  4. Heeft het college, (met mandaat) het Hoornse Initiatieven Platform of projectontwikkelaar A-Zeven, buroURSEM uit Avenhorn opdracht gegeven voor het maken van een schetsplan ? Hoe hoog zijn de kosten en wie betaalt deze ? Is de opdrachtgever voor het schetsontwerp tevens de ‘eigenaar’ van het schetsplan en zo ja in welk opzicht ?
  5. Welke afspraken zijn met Octant Mondzorg gemaakt en hoe bent u tot het optimistische aantal van 148 parkeerplaatsen gekomen ?
  6. Bent u het met ons eens dat nu al sprake is van een toenemende verkeers- en parkeerdrukte en dat deze door de bouw van appartementen sterker zal toenemen ? Hoe wilt u de huidige en toekomstige parkeer- en verkeersproblemen in de Nieuwe Steen verkleinen ? Wanneer ontvangen wij voorstellen daarvoor ?

Het college van Hoorn heeft 30 dagen de tijd om deze vragen te beantwoorden maar de drie fracties willen dat het college nog voor de eerste behandeling van deze plannen in de raadscommissie de antwoorden al geeft.

Wordt vervolgd

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hoornactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp